GFF VAGYUNK
MEGERŐSÍTÜNK A JÖVŐ ÉRTÉKÉT

KIK VAGYUNK

Az erős márkák felépítéséhez elegendő tudással, tapasztalattal és önbizalommal rendelkezünk. Kulcsszerepeket akarunk vállalni a jövőben abban, hogy világszínvonalú projektek révén befolyásoljuk az emberi társadalmat és a környezetet.

Lelkes emberek. Forradalmi projektek. Innovatív cégek. Már most pozitívan alakíthatják az életünket. A GFF-csoport küldetése az értéküket, befolyásolva ezzel a közös jövőt.

Szilárd alapot képezünk minden emberi tehetség számára, amely - pozitívan és hosszú távon befolyásolhatja a körülöttünk lévő világot.

Minden új projekt csak megerősít minket abbéli meggyőz-ődésünkben, hogy az emberek és a cégek potenciálja gyakorlatilag korlátlan.

A JÖVŐKÉPÜNK

Erőfeszítésünknek nincsenek sem idő- sem térbeli korlátai. Van azonban egy célunk - tartósan erősíteni kívánjuk a jövő értékét.

Az érték azonban számunkra nem csak gazdagságot jelent ... A valódi értéket elsősorban a felelősségben, fenntarthatóságban és partnerségben látjuk. Felelősen fejlesztjük életterünket. Fenntarthatósággal gazdagítjuk jövőnket. És partnerséggel fejlesztjük együttélésünket.

Sokkal többet akarunk építeni, mint csupán anyagi gazdagságot. Minden határon túllépő vagyont akarunk.

ÉRTÉKEK

  ALAP

 • Odpovědnost

  1

  Všechna rozhodnutí a činy s sebou přináší odpovědnost. Odpovědnost za to, že naše volba bude dávat budoucnosti smysl.

 • Udržitelnost

  2

  Naše kroky vedou k udržitelnému životu na naší planetě. Benefity, kterých si ceníme dnes, musí zohledňovat přínosy i za sto let.

 • Partnerství

  3

  Nejsme pouze investoři. Jsme především partneři. Rádi pomáháme a nebojíme se přidat ruce a znalosti k dílu.

 • Přesah

  4

  Otázka „Proč?“ má u nás zásadní váhu. Úspěch totiž neměříme pouze hodnotou zisku, ale hodnotou společné budoucnosti.

 • Stabilita

  5

  Naše projekty vyrůstají z mohutné a stabilní základny. Zde získávají naši sílu, podporu a znalosti, aby se mohly plně rozvinout.

EMBEREK

Martin
Luňák

Partner

Az emberek inspirálnak. Tágítják a látókörömet. Új utakat mutatnak. Újabb határokat bontanak le. Életem kiteljesedése, hogy ennyi csodálatos projekten dolgozhatok ilyen tehetséges emberekkel. Cserébe nagy alázattal a rendelkezésükre bocsátom know-how -mat, ismereteimet és tapasztalataimat, hogy segítsem őket az útjukon felfelé.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

EMBEREK

Martin
Luňák

Partner

Az emberek inspirálnak. Tágítják a látókörömet. Új utakat mutatnak. Újabb határokat bontanak le. Életem kiteljesedése, hogy ennyi csodálatos projekten dolgozhatok ilyen tehetséges emberekkel. Cserébe nagy alázattal a rendelkezésükre bocsátom know-how -mat, ismereteimet és tapasztalataimat, hogy segítsem őket az útjukon felfelé.

A KÜLDETÉSEM

Amikor a partnereimmel megalapítottam a GFF-et, az a fő cél vezérelt , hogy erős személyiséggel dolgozhassak együtt "a jövő értékének valódi megerősítését" jelentő projekteken. Szerepem a GFF-nél az, hogy felismerjem ezeket a személyiségeket, és olyan feltételeket hozzak létre a számukra, hogy ötleteik és gondolataik a jelenlegi és a jövőbeni társadalom meghatározó részévé válhassanak.